img
Bakı Zooloji Parkı

Qafqaz Maralı

Ölçü və çəki

250 kq-a qədər

Qidalanma

Otyeyən

Həyat ömrü

Təxminən 20 il

Çoxalma

1

Mühafizə Statusu

Az qayğı tələb edənlər. Azərbaycanın Qırmızı Kitabına daxildir

img
Kiçik Asiya, Krım, Şimali Qafqaz, Zaqafqaziya və Şimal-Qərbi İranın enliyarpaqlı meşələri, çay sahilləri və yüksək alp çəmənlikləri, Azərbaycan (Böyük Qafqaz)

Erkəklərin eni 1 metrə qədər və çəkisi 1-5 kq olan möhtəşəm buynuzları olur. Buynuzlar yazda böyüməyə başlayır və hər il, adətən qışın sonunda düşür. Maral böyüdükcə buynuzların ölçüsü və mürəkkəbliyi də artır.