img
Bakı Zooloji Parkı

Porsuq

Ölçü və çəki

24 kq-a qədər

Qidalanma

Hərşeyyeyən

Həyat ömrü

10-12 il

Çoxalma

2-3

Mühafizə Statusu

Az qayğı tələb edənlər

img
Azərbaycan, Avropa, Qafqaz, Zaqafqaziya, Türkiyə, Şimali İran və Türkmənistanın meşələri, yarımsəhra və çölləri

Porsuq gecələr nisbətən fəal olur, gündüzlər isə yatır. Özlərinə yuva düzəltmək və yerin altından qida tapmaq üçün tunellər və mağaralar qazmağa kömək edən güclü pəncələri və iti caynaqları var.