img
Bakı Zooloji Parkı

Tarantul

Ölçü və çəki

175 qr

Qidalanma

Qidalarının əsasını həşəratlar və kiçik hörümçəklər təşkil edir.

Həyat ömrü

Yaşama müddəti 30 ilə qədərdir.

Çoxalma

50-2000

Mühafizə Statusu

Bu günə qədər Təhdid Olmaqda Olan Növlərin Qırmızı Siyahısında 19 tarantul növü var, onların əksəriyyəti Asiya bölgəsinə aiddir ( IUCN 2019 )

img
Antarktida xaricində bütün qitələrdə rast gəlinir.

Zəhərlidirlər.