img
Bakı Zooloji Parkı

Bozqır Qartalı

Ölçü və çəki

2.7-4.8 kq

Qidalanma

Ətyeyən

Həyat ömrü

30 ilə qədər

Çoxalma

1-2

Mühafizə Statusu

Nəsli kəsilmə təhlükəsi olanlar. Azərbaycanın Qırmızı Kitabına daxildir.

img
Azərbaycan (Abşeron MP, Qızılağac MP, Şirvan MP, Naxçıvan MR), Avropa, Asiya və Afrikanın çöl, yarımsəhra və səhra landşaftları.

Bozqır qartal qidalanmasına görə kərkəsə bənzəyir. Qidasının əsas hissəsini təzə leş təşkil edir. Digər qartallardan fərqli olaraq yuvalarını ağaclarda deyil, yerdə qururlar. Yaşayış mühitinin məhv edilməsi populyasiyasının azalmasına səbəb olmuşdur.