img
Bakı Zooloji Parkı

Nil Qazı

Ölçü və çəki

Təxminən 2 kq

Qidalanma

Hərşeyyeyən

Həyat ömrü

20-25 il

Çoxalma

5-10

Mühafizə Statusu

Az qayğı tələb edənlər

img
Afrikada Saxara səhrasının cənubu və Nil vadisində şirin su hövzələrinə yaxın ərazilər

Nil qazları əsasən quruda yaşayırlar, lakin bəzən ağaclarda və ya binalarda məskunlaşırlar. Müxtəlif yerlərdə yuva qururlar. Dişi qamışdan, yarpaqdan və otdan yuva düzəldir, daha sonra hər iki valideyn növbə ilə kürt yatır.