img
Bakı Zooloji Parkı

Qara Kərkəs

Ölçü və çəki

7-12 kq

Qidalanma

Ətyeyən

Həyat ömrü

39 ilə qədər

Çoxalma

1-2

Mühafizə Statusu

Nəsli kəsilmə təhlükəsinə yaxın olanlar. Azərbaycanın Qırmızı Kitabına daxildir

img
Azərbaycan, Avropa, Şimali Afrika, Qafqaz, Asiya, Cənubi-Şərqi Altayda dağ və dağətəyi ərazilər

Kərkəslər təbiətin təkrar emal ediciləridir. Qidalarının əsas hissəsini ölü heyvan qalıqları təşkil edir. Ölü heyvanlarla qidalanmaq iştahkəsici səslənsə də, əslində, kərkəslər leşdən qida mənbəyi kimi istifadə edərək təkraremal funksiyasını yerinə yetirir və ətraf mühitin təmizlənməsinə kömək edirlər.